1A

1ste jaar A-stroom

Je bent of wordt 12 of 13 jaar en je hebt het getuigschrift basisonderwijs behaald?

Proficiat, je start het schooljaar in het 1e jaar van de A-stroom.

Je werkt aan de clusters “Mijn Taal” (Nederlands, Frans en Engels),“Mijn STEM” (wiskunde, wetenschappen, techniek en STEM) en “Mijn wereld” (levensbeschouwing, geschiedenis en aardrijkskunde). In de cluster “Mijn toekomst” ligt de focus meer dan ooit op de ontwik- keling van de leerling zelf.We werken aan de eigen fysieke ontwikkeling (LO) en expressie en maken ruimte voor versterking, verdieping en verkenning. (REM/VD/VB)

We verwachten dat je ook thuis met je opleiding bezig bent. Je herhaalt de leerstof, je ver- werkt je huistaken zodat je de opdrachten tijdens de les makkelijker kan verwerken en je leert op regelmatige basis zodat je ook grotere gehelen kan verwerken.

Vanaf schooljaar 2020-2021

Benaming ClusterVakken1A
     
Mijn Taal Nederlands 3
Engels  2 
Frans  3 
Mijn Stem    
Wiskunde  5
Wetenschappen  1
Techniek  4
STEM  2
Mijn Wereld    
Levensbeschouwing  2
Geschiedenis   2 
Aardrijkskunde  1
Mijn Toekomst    
Lichamelijke opvoeding  2
Nederelands (REM/VD/VB)  1
Frans (REM/VD/VB)  1
Plastische opvoeding  1
Muzikale opvoeding  1
ICT/Tools  1
Totaal aantal lesuren  32