1B

Je bent 12 jaar en je hebt het getuigschrift van basisonderwijs niet behaald. Geen nood. Je kan toch starten in het secundair onderwijs.

Vakken1B
Mijn Taal:  
Nederlands  5 
Nederlands (Rem/VB/VD) 1
Frans  2 
Engels 1
Mijn Stem:  
Wiskunde  4
Wetenschappen   2 
Techniek  3
STEM (Rem/VB/VD)   1 
Mijn Wereld:  
Levensbeschouwing  2
Geschiedenis  2
Aardrijkskunde  1
Mijn Toekomst:  
Lichamelijke opvoeding  3
Muzikale opvoeding  1
Plastische opvoeding  2
ICT/Tools  2