1B

1ste jaar B-stroom

Je bent of wordt 12 jaar en je hebt het getuigschrift basisonderwijs niet behaald? Geen nood. Je kan toch starten in het secundair onderwijs.

In 1B werken we in kleine groepen van ongeveer 12 leerlingen.

Je werkt aan de clusters “Mijn Taal” (Nederlands, Frans en Engels),“Mijn STEM” (wiskunde, wetenschappen, techniek en STEM) en “Mijn wereld” (levensbeschouwing, geschiedenis en aardrijkskunde). In de cluster “Mijn toekomst” ligt de focus meer dan ooit op de ontwik- keling van de leerling zelf.We werken aan de eigen fysieke ontwikkeling (LO) en expressie en maken ruimte voor versterking, verdieping en verkenning. (REM/VD/VB)

In de B-stroom is er extra aandacht voor de Nederlandse taalvaardigheid en wordt de focus verlegd naar het DOEN. Je leert basiskennis- en basisvaardigheden die je echt nodig hebt in het dagelijks leven. We evalueren je vooruitgang op permanente basis en bieden remediëring aan zodat je taal- en rekenvaardigheden, je ICT-vaardigheden en probleem- oplossend denken sterk genoeg zijn om een echte professional te worden.

Benaming Cluster"Vak"1B
     
Mijn Taal Nederlands  5 
Nederlands (Rem/VB/VD) 1
Frans  2 
Engels 1
     
Mijn Stem Wiskunde  4
Wetenschappen   2 
Techniek  3
STEM (Rem/VB/VD)   1 
     
Mijn Wereld Levensbeschouwing  2
Geschiedenis  2
Aardrijkskunde  1
     
Mijn Toekomst Lichamelijke opvoeding  3
Muzikale opvoeding  1
Plastische opvoeding  2
ICT/Tools  2
Totaal aantal lesuren   32