2B

In het tweede beroepsvoorbereidend leerljaar maak je een eerste voorzichtige keuze, die nadien eenvoudig kan herroepen worden. Wij bieden aan:

  • economie en organisatie + kunst en creatie ( 2B EK)

  • horeca en voeding (2B HV)

  • maatschappij en welzijn (2B MW)

  • STEM-technieken(2B ST)

Vanaf schooljaar 2020-2021

Vakken / Klassen2B EK2B HV2B MW2B ST
Mijn Taal:        
Nederlands 3 3 3 3
Frans 2 2 2 2
Engels 1 1 1 1
Mijn Stem:        
Wiskunde 2 2 2 2
Wetenschappen 1 1 1 1
Techniek 2 2 2 2
STEM (Rem/VB/VD) 2 2 2 2
Mijn Wereld:        
Levensbeschouwing 2 2 2 2
Geschiedenis 1 1 1 1
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Mijn Toekomst:        
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Financiële economische geletterdheid / ICT 2 2 2 2
Plastische opvoeding / muzikale opvoeding 1 1 1 1
 2B EK2B HV2B MW2B ST
Bakkerij / slagerij / restaurant & keuken: technisch vak en praktische oefeningen -  10 - -
Economie en organisatie 5 - -
Kunst en creatie 5 - - -
Haarzorg / schoonheidszorg / verzorging: technisch vak en praktische oefeningen - - 10  -
Elektriciteit: technisch vak en praktische oefeningen - - -  5
Mechanica: technisch vak en praktische oefeningen - - -  5
Totaal aantal lesuren32323232