Techniek-wetenschappen (TSO)

 2de graad techniek-wetenschappen

Je houdt van wetenschap en je bent niet vies van wat wiskunde? Je houdt je ogen open en wil weten wat er zich op wetenschappelijk en technisch vlak om je heen afspeelt?

Dan heb je het geschikte profiel voor de studierichting techniek-wetenschappen.

Techniek-wetenschappen is een algemeen vormende studierichting, waarbij het accent ligt op de exacte wetenschappen (biologie, chemie, fysica, wiskunde). 
Naast algemene vorming komen vooral experimenteel wetenschappelijke vakken aan bod zo- als: toegepaste biologie, wetenschappelijk tekenen, toegepaste chemie, toegepaste fysica.
In het labo kan je de theoretische lessen toetsen en/of uitdiepen en je praktische vaardigheden verder uitbouwen.

Techniek-wetenschappen is een doorstroomrichting en geeft je later toegang tot studierichtin- gen in het hoger onderwijs waar de nadruk ligt op wetenschappen.

Binnen TechniGO! stroom je door naar de 3e graad ICT & engineering, elektromechanica of gezondheids- en welzijnswetenschappen. 

Vakken / Klassen3e4e
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1  1
  3e 4e
Toegepaste biologie 3 3
Toegepaste chemie 6 6
Toegepaste fysica 6 6
Totaal aantal lesuren3333