Techniek-wetenschappen (TSO)

Vooropleiding

De meest aangewezen vooropleiding is de basisoptie STEM-wetenschappen in het tweede leerjaar. Een overgang vanuit Latijn, Grieks-Latijn, Moderne Wetenschappen, Biotechnische Wetenschappen, Industriële Wetenschappen kan. Andere overstappen zijn mogelijk, maar bekijken we individueel per leerling om na te gaan of er voldoende slaagkansen zijn, of hoe we deze kunnen verhogen. Je moet over een voldoende basis beschikken voor wiskunde en wetenschappen.

Jouw profiel:

Jij houdt van wetenschap en je bent niet vies van wat wiskunde. Je houdt je ogen open en wil weten wat er zich op wetenschappelijk en technisch vlak om je heen afspeelt. De studierichting Techniek-wetenschappen is uitstekend geschikt om in onze school verder te gaan in de derde graad Techniek-wetenschappen, Gezondheids- en welzijnswetenschappen, ICT & engineering of Elektromechanica. Techniek-wetenschappen is een doorstroomrichting en geeft je later toegang tot studierichtingen in het hoger onderwijs waar de nadruk ligt op natuurwetenschappen.

Voldoe je aan dit profiel? Twijfel dan niet en kom naar Techniek-wetenschappen.

Waarom kiezen voor Techniek-wetenschappen?

  • Techniek-wetenschappen is een algemeen vormende studierichting, waarbij het accent ligt op de exacte wetenschappen (biologie, chemie, fysica)
  • naast algemene vorming komen vooral experimenteel wetenschappelijke vakken aan bod zoals: wiskunde, toegepaste biologie, wetenschappelijk tekenen, toegepaste chemie, toegepaste fysica
  • het werken in het labo biedt de gelegenheid de theoretische lessen te toetsen en/of uit te diepen
  • in de laboratoriumoefeningen kunnen praktische vaardigheden verder uitgebouwd worden.

 

Vakken / Klassen3e4e
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1  1
  3e 4e
Toegepaste biologie 3 3
Toegepaste chemie 6 6
Toegepaste fysica 6 6
Totaal aantal lesuren3333