Elektrische installaties (BSO)

Hernieuwbare elektriciteitsproductie, zoals de bouw van off shore windmolenparken, de uitrol van een slim elektriciteitsnetwerk, de overgang naar waterstofeconomie, energiezuinige productie van consumentengoederen, gebruik van nieuwe materialen, elektrische auto's, moderne spoorweginfrastructuur, ... zijn maar enkele onderwerpen waar we in de nabije toekomst mee zullen geconfronteerd worden.

De industrie smeekt daarom om goed opgeleide jongeren met het juiste technische profiel. Tijdens de opleiding maak je via stages en bedrijfsbezoeken al kennis met de realiteit van het latere beroepsleven. De lessen worden gegeven in een goed uitgerust labo en aan de hand van laboproeven en projectwerking toetsen we de theorie aan de praktijk. Met een diploma "Elektrische Installaties"kan je direct aan de slag, maar ook verder studeren behoort tot de mogelijkheden.

Vakken / Klassen3e4e5e6e7e
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Project Algemene Vakken 6 6 4 4 6
Frans 2 2 2 2 2
  3e 4e 5e 6e 7e
Technisch vak / praktijk elektriciteit 22 22 - - -
Technisch vak / praktijk / stage elektriciteit - - 24 24 20
Totaal aantal lesuren3434343432