Elektromechanica (TSO)

Vandaag staat de mensheid voor enorme uitdagingen... De klimaatverandering dwingt ons om naar hoog technologische oplossingen te zoeken. Wil België zijn welvaart behouden dan is ons land genoodzaakt om serieus te investeren in duurzame spitstechnologie. Met een TSO diploma Elektromechanica op zak ben je uitstekend gewapend om de toekomst mee vorm te geven!

De richting "Elektromechanica" is de ideale voorbereiding voor het technisch hoger onderwijs.

Volgende leerinhouden komen zeker aan bod:

  • Structuur van het huidige energienet (samenspel tussen Elia, Eandis en de energieleveranciers)

  • Technologische aspecten om transport van elektriciteit mogelijk te maken

  • Veiligheidsaspecten in de verschillende netstelsels (persoonsbeveiliging)

  • Klimaatverandering en 20-20-20 doelstellingen

  • Centrale opwekking van elektrische energie op de klassieke manier (STEG, kernenergie, WKK, ...)

  • Duurzame vormen van hernieuwbare energie (windenergie, zonne-energie, waterkracht, getijdenenergie, golfslagenergie, warmtepompen, ...)

  • Uitbouw van een 'smart grid'

  • Omschakeling van fossiele brandstof naar waterstof als energiedrager

Vakken / Klassen3e4e5e6e
Levensbeschouwing 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Wiskunde 4 4 4 4
Nederlands 4 4 3 3
Frans 2 2 2 2
Engels 2 2 2 2
Geschiedenis 1 1 1 1
Aardrijkskunde 1 1 1 1
  3e 4e5e 6e 
Chemie 1 1 - -
Fysica 1 1 - -
PV/TV Elektromechanica / Mechanica / Elektriciteit / Elektronica  12 12  17 17
Totaal aantal lesuren32323434