Publiciteit (BSO)

Heb je een fascinatie voor decoratie en ben je creatief?

De studierichting publiciteitsgrafiek is een studierichting binnen het studiegebied "Decoratieve Technieken". Tijdens de opleiding wordt in belangrijke mate een beroep gedaan op de persoonlijkheid en de eigen inbreng van de leerlingen bij het uitvoeren van beroepsgerichte opdrachten. Na je studies kan je aan de slag als zelfstandige of in loondienst.

De leerlingen die voor deze studierichting kiezen, gaan een creatief beroep in de reclamsector tegemoet. Het is een boeiend beroep, want je werkt steeds met de meest moderne apparatuur. Tijdens de opleiding besteden de leerkrachten aandacht aan het ontwerpen en uitvoeren van bijvoorbeeld: affiches, folders, reclameborden, boekillustraties, logo’s, cd-hoezen en labels.

Voor de uitvoering van de opdrachten krijgen de leerlingen een uitgebreide briefing, waarna zij het creatieve denkproces aanvatten door manuele schetsen en kleurstudies te maken. Pas als de leerling op die manier voldoende resultaten boekt, kan overgegaan worden tot de realisatie/uitvoering van zijn ontwerp. Deze uitvoering gebeurt door middel van computerprogramma's. Tijdens het creatieve proces wordt niet gezocht naar extravagante en ingewikkelde ontwerpen, er moet in de eerste plaats gelet worden op de technische realiseerbaarheid en de reclame impact van het ontwerp. Van de leerlingen wordt een groeiende zelfstandigheid verwacht. Vanuit de aangeboden leerstof moet de leerling evolueren naar het zelf oplossen van problemen.

In het 3de en 4de jaar heet de richting "Publiciteit en Etalage", in het 5de en 6de jaar "Publiciteitsgrafiek".

In het 7de specialisatiejaar "Publiciteit en illustratie" word je verder opgeleid in de boeiende wereld van de publiciteit.

Het 2de jaar van de 2de graad publiciteit is VOLZET

Vakken / Klassen3e4e5e6e7e
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Project Algemene Vakken 6 6 4 4 6
Frans 2 2 - - -
Engels - - 2 2 2
  3e 4e5e 6e 7e
PV/TV Publiciteitstekenen 22 22 20 18 12
Stage publiciteitstekenen - - 2 4 8
Waarnemingstekenen - - 3 3 -
Totaal aantal lesuren3434353532