Basismechanica Carrosserie (BSO)

Wil je op een vakkundige en veilige manier omgaan met gereedschappen en machines? Gepaste montage en demontagetechnieken uitvoeren? Interesse om een eenvoudige werkmethode op te stellen, zodat de leraar slechts ondersteunend moet optreden? Wil je inzicht hebben in de werking en het doel van machines? Wil je ICT-toepassingen kunnen gebruiken bij het communiceren, ontwerpen, ontwerpen, opzoeken en verwerken van informatie?

Dan is de studierichting Basismechanica iets voor jou!

Leerlingen maken kennis met eenvoudige en vaak gebruikte meet- en handgereedschappen. Zij lezen en begrijpen technische tekeningen en kunnen hun werkplek inrichten. Zij voeren ook beperkte machinale basisbewerkingen uit. Zij leren planmatig te werken en de aangewezen werkmethode te volgen. Om nauwkeurig kwaliteitswerk af te leveren moeten ze de gereedschappen en materialen leren kiezen, gebruiken en onderhouden. Het is heel belangrijk om milieubewust en veilig om te gaan met producten en machines.

Carrosserie - BSO 3de graad

Waar de leerlingen in de 2de graad (Basismechanica - cluster Auto) meer aan afzonderlijke carrosserieonderdelen oefenden, zullen ze zich in de 3de graad Carrosserie verder vervolmaken door herstellingen en speciale problemen van de wagen.

De leerkrachten bieden de theorie voor een groot deel geïntegreerd aan binnen de praktijk.
Hieronder vindt u de belangrijkste onderdelen/aandachtspunten van de lessen PV/TV Carrosserie.

  • Plannen, voorbereiden

  • Veiligheid, gezondheid en hygiëne

  • Lassen

  • Voorbewerken en spuiten

  • Plaatslagen en metaalbewerking

  • Demontage en montage

  • Autoschadeherstelling

In de loop van het 5de jaar nemen de leerlingen deel aan het VCA-examen over veilig werken in bedrijven. Een VCA-attest heeft een grote waarde in het bedrijfsleven en verhoogt de kansen van de leerlingen op werk.

Deze studierichting dient tevens als voorbereiding op het 7de specialisatiejaar Carrosserie en Spuitwerk.

Vakken / Klassen3e4e5e6e7e
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Project Algemene Vakken 6 6 4 4 6
Frans 2 2 2 2 2
  3e 4e5e 6e 7e
TV/PV Basismechanica (optie auto / carrosserie) 20 20 - - -
Technisch vak autotechniek / carrosserie - - 6 4 6
Praktisch vak autotechniek  / carrosserie - - 16 12 6
Stage autotechniek / carrosserie - - 2 8 8
Totaal aantal lesuren3232343432