Bakkerij (BSO)

Waarom kiezen voor Bakkerijschool Aalst?

'Ons dagelijks brood', 'zijn brood verdienen', 'zijn broodje is gebakken', ... zijn meer dan zomaar volkse uitdrukkingen. De middenstandsverenigingen beschouwen 'bakkerij' als een van de belangrijkste beroepenvelden in Vlaanderen.

Ons basisvoedsel bestaat voor een groot deel uit bakkerijproducten. De maatschappij kan niet zonder bakkers. Vooral goed geschoolde bakkers. Het bakkersberoep bevat een uitgebreid gamma diverse beroepsbezigheden, voor jongens en voor meisjes. Het beroep speelt ook meer in op het sociale leven van de toekomstige bakkers! Volgens gegevens van de VDAB worden maar 3 van de 4 vacatures ingevuld, met andere woorden: men zoekt jonge, geschoolde bakkers, zeker in een land als België dat aan de top staat inzake broodverbruik. In dit knelpuntberoep kan je aan de slag als zelfstandige of als loontrekkende.

7de specialisatiejaar: Banketbakkerij en Chocoladebewerking.

In het 7de  jaar worden de aangeleerde bakkerstechnieken verder verfijnd.

Vakken / Klassen3e4e5e6e7e
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Project Algemene Vakken 6 6 4 4 6
Frans 2 2 2 2 2
  3e 4e5e 6e 7e
Plastische opvoeding - - 1 1 -
Bakkerij technisch vak 4 4 6 6 3
Praktijk bakkerij 18 18 14 12 15
Stage bakkerij - - 2 4 4
Totaal aantal lesuren3434333334