Verzorging Voeding - Personenzorg (BSO)

Kiezen voor de studierichting "Voeding-Verzorging" is kiezen voor een beroep in de sector van de personenzorg. Deze studierichting biedt een brede waaier aan toekomstmogelijkheden. Men kan de keuze maken tussen enerzijds thuis- en bejaardenzorg en anderzijds kinderzorg. Deze knelpuntenberoepen geven je werkzekerheid binnen de zorgsector.

7de specialisatiejaar Kinderzorg (1)

De leerlingen die deze studierichting volgen, zijn sociaal vaardig en bereid zich ten dienste te stellen van personen in de maatschappij die onze zorg nodig hebben. De studierichting biedt een sterk beroepsgerichte vorming. Dit merk je aan de stage- en beroepsvormende mogelijkheden in de sectoren gezinszorg, kinderzorg en de gehandicaptenzorg.

7de specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg (2) 

Je bent voldoende sociaal vaardig en bereid je ten dienste te stellen van personen in de maatschappij, die onze zorg nodig hebben. Beslist een knap en waardevol beroep! De studierichting biedt een sterk beroepsgerichte vorming. Dit merk je aan de stage- en beroepsvormende mogelijkheden in de sectoren gezinszorg, bejaardenzorg en gehandicaptenzorg.

Vakken / Klassen3e4e5e6e7e(1)7e(2)
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Project Algemene Vakken 6 6 4 4 6 6
Frans 2 2 2 2 2 2
  3e 4e5e 6e 7e(1)7e(2)
Plastische opvoeding 2 2 - - - -
Muzikale opvoeding 1 1 - - - -
Huishoudkunde/gezinstechnieken technisch vak 6 6 - - - -
Huishoudkunde/voeding technisch vak 2 2 - - - -
Praktijk huishoudkunde/gezinstechnieken 5 5 - - - -
Praktijk huishoudkunde/voeding 6 6 - - - -
  3e 4e5e 6e 7e(1)7e(2)
Expressie - - 2 2 2 -
Huishoudkunde technisch vak - - 1 1 - 2
Opvoedkunde/verzorging/huishoudkunde technisch vak - - 4 4 - -
Verzorging technisch vak - - 5 5 2 2
Opvoedkunde technisch vak - - - - 4 2
Praktijk huishoudkunde - - 2 2 - 2
Praktijk verzorging - - 2 2 2 2
Praktijk opvoedkunde - - 2 2 2 2
Stage huishoudkunde - - 2 2 - -
Stage verzorging - - 6 6 - -
Stage huishoudkunde/verzorging - - - - - 8
Stage verzorging/opvoedkunde - - - - 8 -
Totaal aantal lesuren343436363232