Sociale en Technische Wetenschappen (TSO)

Sociale en Technische Wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen. Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, bent sociaal voelend en creatief. De opleiding leert je hoe de mens functioneert in de samenleving. Kiezen voor een beroep in de personenzorg; het is een uitstekende studierichting voor leerlingen, die naast sociale intelligentie over voldoende theoretische en praktische intelligentie beschikken om de algemene vakken aan te kunnen.

De studierichting trekt jongeren aan, die met mensen willen omgaan en werken, die zich kunnen ten dienste stellen van anderen, medemensen willen verzorgen, begeleiden of onderwijzen. "Sociale en Technische Wetenschappen" biedt een goed evenwicht tussen algemeen theoretische vakken en praktijkvakken. In de derde graad wordt sociale en technische wetenschappen "Gezondheids - en welzijnswetenschappen".

 

Vakken / Klassen3e4e5e6e
Levensbeschouwing 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Nederlands 4 4 3 3
Frans 3 3 2 2
Engels 2 2 2 2
Wiskunde 3 3 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1
  3e 4e5e 6e 
Muzikale opvoeding 1 1 - -
Plastische opvoeding 1 1 - -
Biologie/chemie/fysica/toegepaste natuurwetenschappen 6 6 - -
Huishoudkunde/opvoedkunde/praktijk huishoudkunde 7 7 - -
Opvoedkunde/verzorging/voeding - - 13 13
Biologie/toegepaste biologie - - 3 -
Toegepaste biologie/verzorging - - - 3
Toegepaste chemie - - 1 1
Toegepaste ecologie/toegepaste chemie - - 1 1
Toegepaste fysica - - 1 1
Totaal aantal lesuren33333434