Schooluren en afspraken

Overzicht begin en einde lessen

UurLesuur
8.25 - 9.15 u. Eerste lesuur
9.15 - 10.05 u Tweede lesuur
10.05 - 10.15 u. Ochtenpauze
10.15 - 11.05 u. Derde lesuur
11.05 - 11.55 u. Vierde lesuur
11.55 - 12.45 u. Middagpauze
12.45 - 13.35 u. Vijfde lesuur
13.35 - 14.25 u. Zesde lesuur
14.25 - 14.35 u. Namiddagpauze
14.35 - 15.25 u. Zevende lesuur
15.25 - 16.15 u. Achtste lesuur

Op woensdag eindigen de lessen voor de meeste leerlingen om 11.55 u.

Wanneer mag je 's middags de school verlaten ?

Met een middagpasje mag je de school verlaten tussen 11u55 en 12u05. Je keert terug tussen 12u35 en 12u45.

Met deze toelating kan je de school verlaten. Je blijft niet slenteren op de parking of de onmiddellijke omgeving van de school.

Indien je dit pasje vergeet, blijf je op school. Er worden geen dagpasjes gegeven. Bij misbruik kan je pasje onmiddellijk door de directie worden ingetrokken.

Eerste graad (eerste en tweede jaar):

In principe krijgen de leerlingen van de eerste graad geen middagpasje tenzij aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Het pasje dient om ’s middags naar huis te gaan eten.
  • De leerling woont maximaal 3 km van de school.

Tweede graad (derde en vierde jaar):

In principe krijgen de leerlingen van de tweede graad geen middagpasje tenzij aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Het pasje dient om ’s middags naar huis te gaan eten.
  • De leerling woont maximaal 3 km van de school.

Derde graad ( vijfde, zesde en zevende jaar):

De leerlingen van de derde graad kunnen op eenvoudig verzoek van de ouders een middagpasje bekomen om ’s middags de school te verlaten (ook al gaan ze niet thuis het middagmaal gebruiken).


Let wel: de leerlingen die niet naar huis gaan, zijn niet verzekerd door de schoolverzekering!